Gedragsbegeleiding

Inhoud
Als je hond gedrag vertoont dat je als probleem ervaart, dan bestaat de mogelijkheid voor gedragsbegeleiding. Gedragsbegeleiding start met een gedragsconsult, dat bestaat uit een gesprek, een observatie en een vragenlijst. Tijdens dit gedragsconsult gaan we samen je hond en zijn gedrag bespreken. Alle factoren die een rol spelen in het leven van je hond komen aan bod. We gaan op zoek naar de oorzaak van het gedrag. Aan het eind van het gedragsconsult bespreken we de resultaten van mijn observatie van je hond, adviezen in de omgang met je hond en een plan van aanpak om de emotie en daarmee het gedrag van je hond te veranderen. Je ontvangt een verslag met de besproken adviezen, zodat je deze na kunt lezen. Vervolgens plannen we vervolglessen, waarbij we steeds kijken hoe het met jou en je hond gaat. We sturen ons plan van aanpak bij, als dat nodig mocht zijn.

Locatie
Het gedragsconsult en de vervolglessen vinden plaats op de locatie van Dogscovery (adres: Lochterweg 31, De Mortel). Wanneer het voor de inhoud van de begeleiding beter is op een andere locatie af te spreken, dan wordt dat in overleg met jou gedaan.

Duur
Het gedragsconsult duurt meestal 2 uur (gesprek en observatie).
Vervolglessen duren 1 tot 1,5 uur. Het aantal vervolglessen is afhankelijk van het plan van aanpak.

Kosten
De kosten voor het gedragsconsult zijn € 100,- (gesprek, observatie, analyse vragenlijst en verslag).
De kosten voor de vervolglessen zijn € 50,- per les.
De kosten voor een blok van 5 vervolglessen zijn € 225,-.
Voor afstanden vanaf 10 km van postcode 5425VZ wordt € 0,35 per km in rekening gebracht.